PERMOHONAN JAWATAN KOSONG ATAS TALIAN

PERMOHONAN ATAS TALIANUpload


Upload
PERUJUK DIRI
(Sila nyatakan seorang yang bukan saudara yang dapat memberi akuan tentang kelulusan dan pengalaman akademik/ikhtisas anda)
  1. Setiap borang hanya untuk satu (1) jawatan yang dimohon sahaja.
  1. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar bersama-sama gambar berukuran passport, salinan Kad Pengenalan pemohon dan juga resume pemohon.
  2. Permohonan yang tidak lengkap akan DITOLAK.
  3. Pihak kami tidak akan membiayai sebarang perbelanjaan yang berkaitan dengan permohonan dan temu duga bagi jawatan yang dimohon.
  4. Pemohon akan diminta menghadiri satu (1) temuduga yang akan ditetapkan (jika perlu).
  5. Hanya permohonan yang layak akan dipanggil untuk ditemu duga.
  6. Pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas tiga (3) hari dari tarikh borang diterima oleh pihak kami hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
  7. Pertanyaan boleh dibuat melalui e-mel: info@stiq.com.my
  8. Maklumat mengenai kekosongan jawatan dan borang permohonan jawatan disediakan di laman web kami iaitu http://www.stiq.com.my